Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Μπουραντώνης Δημήτριος

Καθηγητής


Γραφείο:

Κτίριο Δεριγνύ, 4ος όροφος

 

Ώρες Γραφείου

Τηλέφωνο:

210-8203366

Φαξ:

210-8214122

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://www.aueb.gr/users/bourantonis/

E-mail:

bouranto@aueb.gr

 


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

Πτυχίο (1981) Τμήματος Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Παν/μίου Αθηνών.
Πτυχίο (1987) Νομικού Τμήματος, Παν/μίου Αθηνών.
Ph.D. (1991) στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Reading, U.K.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

International institutions (with emphasis on the UN), Διπλωματία, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, International peace and security.

Διδασκαλία

  • Μαθήματα
10/11/09-20:29
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης