Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Ντέμος Αντώνιος

Καθηγητής


Γραφείο:

Δεριγνύ 12, 5ος όροφος

 

Ώρες Γραφείου

Τηλέφωνο:

210-8203451

Φαξ:

210-8214122

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://www.aueb.gr/users/demos/

E-mail:

demos@aueb.gr

 


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

Πτυχίο (1986) Μαθηματικού , Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεταπτυχιακό Certificate (1987) στα Οικονομικά και Οικονομετρία, University of Southampton U.K.
Msc (1989) στα Μαθηματικά Οικονομικά και Οικονομετρία, London School of Economics, University of London, U.K.
Ph.D. (1992) στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομικά, Birkbeck College, University of London, U.K.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μη-γραμμικά Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών, Αποτελεσματικότητα Αγορών, Υποδείγματα Αποτίμησης Χρεογράφων

Διδασκαλία

  • Μαθήματα
10/11/09-20:29
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης