Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Καλυβίτης Σαράντης

Καθηγητής


Γραφείο:

Κτίριο Αντωνιάδου, 5ος όροφος

 

Ώρες Γραφείου

Τηλέφωνο:

210-8203151

Φαξ:

210-8214122

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://www.aueb.gr/users/kalyvitis/

E-mail:

skalyvitis@aueb.gr

 


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

  • Πτυχίο οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών, 1989.
  • Μ.Α. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών, 1991.
  • Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 1995.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μακροοικονομική
  • Οικονομική Μεγέθυνση
  • Διεθνής Χρηματοδοτική

Διδασκαλία

  • Μακροοικονομική III (Προπτυχιακό)
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις (Προπτυχιακό)
  • Μακροοικονομική (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό)
 

10/11/09-20:27
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης