Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Καρύδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Γραφείο:

Δεριγνύ 12, 2ος όροφος

 

Ώρες Γραφείου

Τηλέφωνο:

210-8203411

Φαξ:

210-8214122

Προσωπική Ιστοσελίδα:

E-mail:

karydis@aueb.gr

 


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

Πτυχίο (1983) Νομικού Τμήματος, Παν/μίου Αθηνών.
Μ.Α. (1985) Universite De Paris I- Pantheon Sorbonne, France.
Ph.D. (1991) στα Νομικά, Universite De Paris I, France.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού: συμβάσεις διανομής, συγχωνεύσεις, κρατικές ενισχύσεις. -Γενικές αρχές κοινοτικού δικαίου: κατάχρηση δικαιώματος, δημόσια τάξη, έννοια γενικού συμφέροντος.

Διδασκαλία

  • Μαθήματα
10/11/09-20:33
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης