Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Βιβλιοθήκη

Το ΟΠΑ διαθέτει μια πλούσια και πολύ καλά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε το 1928 και στην οποία λειτουργεί με επιτυχία αυτοματοποιημένο σύστημα από το 1992.

Τμήμα Περιοδικών

Η συλλογή του αποτελείται από επιστημονικά περιοδικά, οδηγούς σπουδών, ερευνητικά δοκίμια στην ελληνική και αγγλική, κυρίως, γλώσσα. Οι τίτλοι περιοδικών που υπάρχουν καλύπτουν κυρίως τις Οικονομικές Επιστήμες, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τη Στατιστική, τα Μαθηματικά, το Δίκαιο, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Κοινωνιολογία.

Τμήμα Βιβλίων

Η συλλογή του Τμήματος αυτού περιλαμβάνει βιβλία στην ελληνική και αγγλική κυρίως γλώσσα που καλύπτουν θέματα Οικονομικά, Μαθηματικά, Στατιστικής, Λογιστικής, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λ.π. Τα βιβλία ταξιθετούνται θεματικά, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς συστήματος Dewey.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε το 1992 από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι να υποβοηθήσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες της Βιβλιοθήκης σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχετικό υλικό (έντυπο και μη) αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν στη Βιβλιοθήκη, τεκμηριώνεται και διατίθεται στους ερευνητές.

Αναγνωστήριο

Τα αντίτυπα της συλλογής του αναγνωστηρίου είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αυτά είναι κυρίως διδακτικά συγγράμματα, εγχειρίδια και σημειώσεις Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Διαδικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α.

10/11/09-23:33
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης