Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Γραφείο απασχόλησης φοιτητών και σταδιοδρομίας αποφοίτων

Στο ΟΠΑ λειτουργεί Γραφείο Απασχόλησης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.

Σκοπός του Γραφείου είναι η συστηματική πληροφόρηση των φοιτητών και πτυχιούχων του Πανεπιστημίου σχετικά με την αγορά εργασίας και την προώθηση της απασχόλησης αυτών σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Ήδη στο Γραφείο λειτουργεί μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τροφοδοτείται με απογραφικά στοιχεία φοιτητών και επιχειρήσεων και δίνει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Γραφείου Απασχόλησης είναι οι "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού", που διοργανώνονται κάθε Φεβρουάριο.

 

Δικτυακός τόπος Γραφείου Διασύνδεσης Ο.Π.Α.

10/11/09-23:34
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης