Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Το Κέντρο Υπολογιστών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΟΠΑ είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα υπολογιστών, όχι μόνο στο χώρο των ελληνικών ΑΕΙ αλλά και των ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει τόσο Τμήμα Κεντρικών Συστημάτων όσο και Τμήματα Μικροϋπολογιστών και Τοπικών Δικτύων.

10/11/09-23:35
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης