Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Eurolab - Τμήμα Υπολογιστών του Τμήματος ΔΕΟΣ

Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται από τους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ για εκπόνηση και συγγραφή των διπλωματικών τους εργασιών. Στους υπολογιστές του εργαστηρίου είναι εγκατεστημένα τα απαραίτητα γι' αυτό το σκοπό προγράμματα, ενώ υπάρχει σύνδεση και με το διαδίκτυο (Internet). Το εργαστήριο οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας (short-courses) για τους φοιτητές του Τμήματος (οι οποίοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες) για προγράμματα όπως Word, Excel, SPSS, Eviews, Statgraphics κλπ καθώς και για τη χρήση του Internet.


Περισότερα για το Eurolab

10/11/09-23:37
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης