Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Γενικές Πληροφορίες

Προπτυχιακά

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:

  1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
  2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Ο μικρός σχετικά αριθμός εισαγομένων κάθε χρόνο στο Τμήμα (125 περίπου) επιτρέπει την χρήση των πλέον ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Χαρακτηριστικές είναι η οργάνωση Φροντιστηρίων σε επιλεγμένα μαθήματα, οι Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials), οι γραπτές εργασίες και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Πέραν των υποδομών του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, το ΔΕΟΣ διαθέτει το δικό του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (EUROLAB), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν στατιστικές αναλύσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες στο internet κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΟΣ έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ως οικονομολόγοι με επιπλέον διεπιστημονικές γνώσεις εργάζονται και σταδιοδρομούν σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον δημόσιο τομέα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πολλοί συνεχίζουν την πορεία τους με μεταπτυχιακές σπουδές που τους οδηγούν σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Μεταπτυχιακά

Μετά τις προπτυχιακές σπουδές οι φοιτητές μας μπορούν να συνεχίσουν σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος  καθώς και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Τα μεταπτυχιακά αυτά είναι:

  • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική (MSc in International Economics and Finance),
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (MSc in European Economic Policy),
  • Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (MSc in European Studies – part-time),
  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη μερικής φοίτησης, (σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)
  • Δημόσια Πολιτική (MSc in Public Policy) μερικής φοίτησης, (σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο ξεκινά το 2010).

 

Τα μέλη Δ.Ε.Π.

Οι Καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα έχουν αποφοιτήσει από μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου ενώ διακρίνονται διεθνώς στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας.

10/11/09-19:33
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης