Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Όργανα του Τμήματος

Πρόεδρος:

 Αντώνης Ντέμος (Καθηγητής)

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

 Ιωάννης Μπίλιας (Αναπλ. Καθηγητής)

Διευθυντής Μεταπτυχιακών:

 Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου  (Καθηγητής)

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μεταπτυχιακού Πλήρους φοίτησης:

 
 
 Ιωάννης Μπίλιας
(Αναπλ. Καθηγητής)
 Αντώνης Ντέμος (Καθηγητής), μέλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μεταπτυχιακού για Στελέχη:


 Μαργαρίτα Κατσίμη
(Αναπλ. Καθηγήτρια)

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διδακτορικού Προγράμματος:

 

 
 Λάμπρος Πεχλιβάνος (Επικ. Καθηγητής)
 Σαράντης Καλυβίτης (Καθηγητής), μέλος
 Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Λέκτορας), μέλος

Διευθυντής Εurolab:

 Ιωάννης Μπίλιας (Αναπλ. Καθηγητής)

Γραμματέας Τμήματος:

 Κέλλη Ζαχαριάδη 

10/11/09-19:34
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης