Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Γραμματείες Μεταπτυχιακών Σπουδών

A. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) του Τμήματος ΔΕΟΣ με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:

  • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική

Τηλέφωνα
Fax
email

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 909, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία


2108203642


2108828992


msc-deos@aueb.gr

 

 

 

 

B. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών:


Τηλέφωνο
Fax
email

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 909, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία


2108203642


2108828992


msc-eu@aueb.gr

 

 

Γ. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΔΕΟΣ:


Τηλέφωνα
Fax
 email

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 908, 9ος όροφος

κα. Τζογάνη Ναυσικά


2108203689


2108828992


nafsitzogani@aueb.gr

 

 

10/11/09-19:36
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης