Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για στελέχη σε συνεργασία με τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης  για στελέχη στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και εκφράζει τη δέσμευση και φιλοδοξία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να αναπτύξει ένα υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό που να συνδυάζει την τεχνογνωσία του σε οικονομικά θέματα, σε θέματα πολιτικής και «μάνατζμεντ». Τα υπάρχοντα σχετικά με το αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα δεν καλύπτουν επαρκώς τον χώρο της Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης , γεγονός που καθιστά το ρόλο του νέου προγράμματος ιδιαίτερα σημαντικό.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010.

 

Δικτυακός τόπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος


10/01/11-12:05
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης