Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Μαθήματα

Δηλώσεις μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  (Ορια δηλώσεων μαθημάτων)

Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων κατανέμεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατ' ανώτατο όριο:

  • Για το Α' εξάμηνο σε 5 μαθήματα (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος )
  • Για το Β' εξάμηνο σε 5 μαθήματα (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος)
  • Για το 2ο έτος σπουδών σε 13 μαθήματα συνολικά ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (μη συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού μαθήματος)
  • Για το 3ο έτος σπουδών σε 15  μαθήματα συνολικά  ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • Για το 4ο έτος σπουδών σε 16 μαθήματα συνολικά ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι φοιτητές επί πτυχίο μπορούν να δηλώσουν  18 μαθήματα συνολικά, ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

10/11/09-20:55
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης