Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Τίτλοι και κατανομή μαθημάτων


H κατανομή των μαθημάτων κατά εξάμηνα είναι η εξής:
(σε παρένθεση αναφέρεται ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του μαθήματος σύμφωνα με το υπόμνημα που δίνεται στο τέλος της κατανομής των μαθημάτων):


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Μικροοικονομική Ι (Υ)
2. Μαθηματικά Ι (Υ)
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική  (Υ)
4. Οικονομικό Δίκαιο (Υ)
5. Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις (Υ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Μακροοικονομική Ι (Υ)
2. Μαθηματικά ΙΙ (Υ)
3. Στατιστική (Υ)
4. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (Υ)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής (Υ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Μικροοικονομική ΙΙ (Υ)
2. Μακροοικονομική ΙΙ (Υ)
3. Οικονομετρία Ι (Υ)
4. Χρηματοδοτική (Y)
5. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΥΒ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Οικονομετρία ΙΙ (Υ)
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Υ)
3. Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. (Υ)
4. Μικροοικονομική ΙΙΙ (Υ)
5. Διεθνείς Οργανισμοί (ΥΒ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)


Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Διεθνής Οικονομική (Υ)
2. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (Ιστορία Οικονομικής Σκέψης)(Υ)
3. Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές (ΥΑ)
4. Δημόσια Οικονομική (Δημόσια Οικονομική Ι) (ΥΑ)
5. Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική) (ΥΑ)
6. Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) (ΥΒ)
7. Ξένη Γλώσσα (Ε)

8. Πρακτική Άσκηση


ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Μακροοικονομική ΙΙΙ (Υ)
2. Φορολογικές Πολιτικές (Υ)
3. Οικονομετρικές Εφαρμογές (ΥΑ)
4. Οικονομική Ανάπτυξη (ΥΑ)
5. Συγκριτική Πολιτική (ΥΒ)
6. Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική (Ε)
7. Θέματα Διεθνούς Οικονομίας (Ε)
8. Ξένη Γλώσσα (Ε)


Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ΥΑ)
2. Διεθνής Νομισματική (ΥΑ)
3. Οικονομική της Εργασίας (YB)
4. Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού (ΥΒ)
5. Οικονομικά  Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε. (ΥΒ)
6. Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε (ΥΒ)
7. Μαθηματική Οικονομική (Ε)
8. Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε (Ε)
9. Μαρξιστική Οικονομική Ι (Ε)


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Διπλωματική Εργασία (Χ2) (Υ)
2. Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής (Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου) (ΥΑ)
3. Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ΥΑ)
4. Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. (ΥΒ)
5. Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε. (ΥΒ)
6. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Ε)
7. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε (Ε)

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Υ: Υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους σπουδαστές.
ΥΧ: Υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Χ (Χ=Α, Β)
Ε: Mαθήματα επιλογής

02/09/15-11:00
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης