Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Οι σπουδαστές υποχρεούνται κατά το Α' εξάμηνο, να παρακολουθήσουν σειρά σεμιναρίων Εφαρμογών Πληροφορικής, με τα οποία εξοικειώνονται στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ορισμένων βασικών προγραμμάτων. Η εξοικείωση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την εκπαίδευσή τους όσο και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και συνιστάται στους σπουδαστές να αποθέσουν ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των Η/Υ. Για το σκοπό αυτό στο Τμήμα λειτουργεί ιδιαίτερο εργαστήριο (EUROLAB), όπου οι σπουδαστές μπορεί να εξασκούνται και να προετοιμάζουν τις εργασίες τους.

10/11/09-21:04
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης