Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Φροντιστήρια και Ασκήσεις

Σε ορισμένα βασικά μαθήματα οικονομικής θεωρίας, όπως τα μαθήματα "Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Ι", "Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ΙΙ", "Μικροοικονομική" και "Μακροοικονομική", η διδασκαλία συμπληρώνεται με φροντιστήρια και ασκήσεις. Επίσης, σε ορισμένα μαθήματα, κυρίως ποσοτικών μεθόδων, όπως τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομετρία, η Λογιστική κ.α., η διδασκαλία συμπληρώνεται με ειδικά φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται ασκήσεις και συζητούνται απορίες των σπουδαστών. Οι ασκήσεις που πρόκειται να λυθούν στο φροντιστήριο, διανέμονται στους σπουδαστές από πριν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τις επεξεργαστούν και να συμμετέχουν καλύτερα στα φροντιστήρια. Η λύση των ασκήσεων μπορεί να γίνεται από το υπεύθυνο μέλος του διδακτικού προσωπικού ή από σπουδαστές. Η συμμετοχή των φοιτητών στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι προαιρετική, ωστόσο συνιστάται στους φοιτητές/τριες να παρακολουθούν συστηματικά και ανελλιπώς τα φροντιστήρια.

10/11/09-21:32
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης