Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται επί 13 εβδομάδες κάθε εξάμηνο, προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη και να μπορούν οι σπουδαστές να κατανοήσουν με επάρκεια το αντικείμενο. Το ελάχιστο όριο πραγματικής διδασκαλίας ενός μαθήματος είναι 12 εβδομάδες, με την έννοια ότι η περιστασιακή απώλεια μιας εβδομάδας μπορεί να καλυφθεί χωρίς ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση του κανονικού ρυθμού διδασκαλίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο (αργίες, απεργίες, επέτειοι, εορτές, στάσεις εργασίας, κακοκαιρίες, κ.λ.π.) δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν σε 12 εβδομάδες πραγματικής διδασκαλίας, τότε παρατείνεται ανάλογα το εξάμηνο ή γίνονται έκτακτα εμβόλιμα μαθήματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να επιβαρύνουν το κανονικό πρόγραμμα διδασκαλίας πάνω από 50% και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο όταν συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο ωρών διδασκαλίας, πράγμα το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως από το διδάσκοντα του μαθήματος προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Για παράδειγμα, αν ένα μάθημα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως, το ελάχιστο όριο πραγματικής διδασκαλίας είναι 4x12 = 48 ώρες το εξάμηνο. Στην περίπτωση των μαθημάτων που διδάσκονται 6,5 εβδομάδες (μισά μαθήματα) εφαρμόζονται ανάλογες ρυθμίσεις.

10/11/09-21:36
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης