Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Εξετάσεις

Στις εξετάσεις περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ολόκληρη η διδακτέα ύλη που καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών, ανεξάρτητα από το αν διδάχτηκε ή όχι, ώστε να εξασφαλίζεται ισοδυναμία των μαθημάτων σε διαφορετικά ακαδημαϊκά έτη. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις σε ενδιάμεσες αξιολογήσεις του φοιτητή κατά τις συζητήσεις, τις προόδους, τις εργασίες, τις ασκήσεις και η γενικότερη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριμένο μάθημα.

Τυχόν προσπάθεια φαλκίδευσης της εξεταστικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστά παραβίαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αντιμετωπίζεται αναλόγως από τους θεσμούς και κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Ο.Π.Α.pdf139.62 KB
10/11/09-21:37
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης