Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Επιστημονική Έρευνα

Για τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας και της διάδοσης των γνώσεων, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας (Κ.Ο.Ε.). Το Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και διεθνείς οργανισμούς, βοηθά στην προώθηση της ερευνητικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά προγράμματα του Κ.Ο.Ε. μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές με εισήγηση των υπεύθυνων ερευνητών.

10/11/09-21:46
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης