Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Υποτροφίες

Εκτός από τις υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και άλλα κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί και το Ίδρυμα Χαλκιοπούλου για τον ίδιο σκοπό. Υποτροφίες χορηγούνται σε σπουδαστές που διακρίνονται στις σπουδές τους αλλά διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Χαλκιοπούλου. Το Τμήμα, επίσης, έχει θεσπίσει  υποτροφία στη μνήμη του Καθηγητή Θ. Γεωργακόπουλου. Η υποτροφία αυτή, ύψους 1000 ευρώ, θα δίνεται στον αριστούχο πτυχιούχο του τμήματος, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

10/11/09-21:47
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης