Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Συνεργασία με Ξένα Πανεπιστήμια

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών ΣΩΚΡΑΤΗΣ φοιτητές του Τμήματος μπορούν να φοιτήσουν ορισμένα εξάμηνα σε αντίστοιχα Τμήματα ξένων Πανεπιστημίων. Τα περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος διατηρούν επίσης στενές επιστημονικές σχέσεις με ξένα Πανεπιστήμια πράγμα που συντελεί στην ταχύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και της έρευνας στα διεθνή δεδομένα.

10/11/09-21:48
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης