Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Σειρά Ανοιχτών Σεμιναρίων

Για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου όσο και του ευρύτερου κοινού, το Τμήμα οργανώνει ανοικτά σεμινάρια πάνω σε τρέχοντα θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Στα σεμινάρια αυτά καλούνται ειδικοί ομιλητές για κάθε θέμα, τόσο από τον πανεπιστημιακό χώρο όσο και από το χώρο των παραγωγικών τάξεων ή στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών. Αν και η παρακολούθηση των σεμιναρίων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, συνιστάται στους σπουδαστές του Τμήματος να τα παρακολουθούν ανελλιπώς.

10/11/09-21:49
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης