Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017  
 


Νέα – Δραστηριότητες


For further information on these activities contact Lambros Pechlivanos (lpech@aueb.gr)


 

  • Invited Lectures by Stefan Eichler (Technische Universität Dresden) on “Currency crises and the Financial Crisis in the Eurozone” (course outline)

 

  • Invited Lectures on March 22-23, 2012 by Christos Kotsogiannis (University of Exeter) on “Optimal Taxation, Public Goods and Externalities(course outline)

 

  • Invited Lectures on January 9-11, 2012 by Kyriakos Neanidis (University of Manchester) on “Economic Growth and Development: Selected Topics(course outline)

 

 

03/04/12-18:14
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης