Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα - part-time στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη" σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1998 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. To πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευσης σε στελέχη που ήδη εργάζονται και δε διαθέτουν χρόνο για την παρακολούθηση μαθημάτων καθημερινώς. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για μεταπτυχιακές σπουδές μερικής παρακολούθησης στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης.

To πρόγραμμα καλύπτει τον κορμό των επιστημονικών πεδίων της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης, όπως:

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Τραπεζική Διοίκηση Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επίσης, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, μέσω της επιλογής μαθημάτων σε βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής, όπως η Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Νομισματικά Θέματα, η Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων, τα Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική κ.λ.π.

Επιπλέον, το πρόγραμμα, ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση, δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, όπως οι Διευθύνσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Δημοσίων Επιχειρήσεων, τα ειδικά τμήματα των Τραπεζών και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.

Δικτυακός Τόπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

10/11/09-21:54
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης