Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Spring Semester 2010-2011

View Page: 
Ioannides, Y., "tba" - CANCELLED
Ημερομηνία: 
02/06/2011 - 15:30 - 16:45

CANCELLED

Room A36
Host: Spyros Skouras

Yannis Ioannides, Tufts University

11/02/11-12:48
Griffin, J., "Inferring Differences between Efficiency Distributions"
Ημερομηνία: 
01/06/2011 - 15:30 - 17:00

Room : Derigni Building, 5th floor (Δώμα Πτέρυγας Δεριγνύ)
Host: Department of Economics

Jim Griffin, University of Kent

24/02/11-12:16
Neanides, K., "Optimal Taxation and Growth with Public Goods and Costly Enforcement"
Ημερομηνία: 
26/05/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Sarantis Kalyvitis

Kyriakos Neanides, University of Manchester

17/01/11-16:49
Scaillet, O., "Time-varying risk premium in large cross-sectional equity datasets"
Ημερομηνία: 
19/05/2011 - 15:30 - 16:45
Room A36

Host: Nikos Topaloglou

Olivier Scaillet, GFRI Universite de Geneve and Swiss Finance Institute

01/12/10-14:28
Monastiriotis, V., "The Greek public sector wage premium before the crisis: size, selection and labour market fairness"
Ημερομηνία: 
12/05/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Panos Tsakloglou

Vasilis Monastiriotis, LSE

31/03/11-17:45
Koutmeridis, T., "Microfoundations of Rising Experience Premia"
Ημερομηνία: 
05/05/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Sarantis Kalyvitis

Theodore Koutmeridis, University of Warwick

11/11/10-11:10
Konstantinidis, N., "Military Conscription, Foreign Policy, and Income Inequality: The Missing Link"
Ημερομηνία: 
07/04/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Costas Roumanias

Nikitas Konstantinidis, London School of Economics

27/01/11-11:11
Clerides, S., "Sales, Quantity Surcharge and Consumer Inattention"
Ημερομηνία: 
29/03/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Department of Economics

Sofronis Clerides, University of Cyprus

24/02/11-12:15
CANCELLED Jessoula, M., "Flexible Today, Secure Tomorrow? The Interplay of Labour Market and Pension Reforms in Seven European Countries"
Ημερομηνία: 
17/03/2011 - 15:30 - 16:45

CANCELLED

Room A36
Host: Manos Matsaganis

Matteo Jessoula, University of Milan

16/12/10-11:48
Tatsiramos, K., "Quit Behavior and Job Protection"
Ημερομηνία: 
10/03/2011 - 15:30 - 16:45

Room A36
Host: Costas Roumanias

Kostas Tatsiramos, Institute for the Study of Labor (IZA)

03/12/10-12:53
Cleanthous, P., "tba" ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ημερομηνία: 
17/02/2011 - 15:30 - 16:45

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Room A36
Host: Department of Economics

Paris Cleanthous, University of Cyprus

22/11/10-09:36
11/11/10-11:14
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης