Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017  
 


Κατευθύνσεις

Με τα μαθήματα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του σε ένα πιο εξειδικευμένο τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται σε δύο ενότητες, που αντιστοιχούν στις δύο βασικές κατευθύνσεις από τις οποίες οι σπουδαστές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μία. Aυτές είναι:

  •    Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  •    Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Σε κάθε μία κατεύθυνση ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει ένα ορισμένο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να τα επιλέξει από μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης ή από μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Φοιτητές/τριες που δεν επιθυμούν να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν  μέχρι τρία (3)  μαθήματα από  άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μαθήματα ελεύθερης επιλογής) από συγκεκριμένη λίστα μαθημάτων που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του τμήματος.  Οι  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα  από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά μπορούν  να επιλέξουν μέχρι  τέσσερα (4) μαθήματα από τη λίστα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου , προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (σαράντα μαθήματα)

Στην περίπτωση φοιτητών που συμμετέχουν σε Προγράμματα Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών του Πανεπιστημίου, τα κατ' επιλογήν μαθήματα μπορούν να ανήκουν και στα μαθήματα τα οποία παρέχονται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής τους. Για την επιλογή αυτών των μαθημάτων απαιτείται έγκριση του συντονιστή του αντιστοίχου Προγράμματος Ανταλλαγών του Τμήματος.

 

10/11/09-20:54
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης