Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017  
 


Βασιλάκης Σπυρίδων

Καθηγητής


Γραφείο:

Κτίριο Αντωνιάδου, 5ος όροφος

 

Ώρες Γραφείου

Τηλέφωνο:

210-8203181

Φαξ:

210-8214122

Προσωπική Ιστοσελίδα:

E-mail:

svasilak@aueb.gr

 


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές

Πτυχίο οικονομικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ph.D. The Johns Hopkins University.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομικά Μαθηματικά, Θεωρία Συμβολαίων.

Διδασκαλία

  • Mαθήματα
 

10/11/09-20:15
 
 
  Yποδομή: Σταύρος Γρηγορακάκης